Tävlingen är sanktionerad av svenska bordtennisförbundet som C-tävling och spelas enligt förbundets tävlingsreglemente. Alla klasser spelas i poolform. I ungdomsklasserna P 15 – P 08 samt flickklasserna spelas det även B-slutspel.

Resultat
Tidsschema